Sidor

fredag 6 september 2013

Tips, idéer, feedback...

8:orna uppmanas att tipsa/feedbacka varandra under arbetets gång, men också att be om tips, feedback, idéer. 

Några gjorde inte detta. De kunde jobba på ändå, förstod instruktionerna, hade en idé. Men! Arbetet kan bli ännu bättre om det får andras ögon och kommentarer! Be om feedback!

Och nej: det är inte att tappa kunskapskravet på A-nivå-att jobba självständigt. Att kunna ta vara på den feedback man får av klasskamraterna, är att jobba självständigt.

C3B4ME


"Vilken feedback fick du och vad gjorde du med den?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar